Library Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 1 p.m. to 9 p.m.
Naper Blvd. 1 p.m. to 5 p.m.
 More Resources
     
Limit search to available items
Result Page   1 2 3 next  
Add All On Page to My List
Call numbers (1-50 of 121)
WANG
1
BOOK
2012
Wan zhu
Wang, Shuo, 1958-
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    DUE 07-30-20
Click for more information
No one has rated this material
2
BOOK
2012
Wan zhu
Wang, Shuo, 1958-
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    DUE 07-30-20
Click for more information
No one has rated this material
3
BOOK
2012
Wan zhu
Wang, Shuo, 1958-
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    DUE 07-30-20
Click for more information
No one has rated this material
4
BOOK
2012
Qian wan bie ba wo dang ren= Don't take me as a person
Wang, Shuo, 1958-
Beijing : Beijing shi yue wen yi, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    DUE 07-24-20
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
5
BOOK
2012
Qian wan bie ba wo dang ren= Don't take me as a person
Wang, Shuo, 1958-
Beijing : Beijing shi yue wen yi, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    DUE 07-24-20
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
6
BOOK
2012
Wo shi ni ba ba = I am your father
Wang, Shuo, 1958- author.
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    DUE 07-24-20
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
7
BOOK
2012
Wo shi ni ba ba = I am your father
Wang, Shuo, 1958- author.
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    DUE 07-24-20
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
8
BOOK
2012
Huang jin shi dai = Golden age
Wang, xiao bo, (1952-1997)
Beijing : Bei jing gong ye da xue chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
9
BOOK
2012
Bai yin shi dai = Silver age
Wang, xiao bo, (1952-)
Beijing : Bei jing gong ye da xue chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
10
BOOK
2012
Bai yin shi dai = Silver age
Wang, xiao bo, (1952-)
Beijing : Bei jing gong ye da xue chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
11
BOOK
2012
Chen mo de da duo shu = The silent majortiy
Wang, xiao bo (1952-)
Bei jing : Bei jing gong ye da xue chu ban she, [2012]
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
12
BOOK
2012
Yi zhi te li du xing de zhu = a maverick pig
Wang, xiao bo, (1952-)
Bei jing : Bei jing gong ye da xue chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
13
BOOK
2012
Yi zhi te li du xing de zhu = a maverick pig
Wang, xiao bo, (1952-)
Bei jing : Bei jing gong ye da xue chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
14
BOOK
2012
Wo de jing shen jia yuan = My spiritual home
Wang, xiao bo, (1952-)
Bei jing : Bei jing gong ye da xue chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
15
BOOK
2012
Wo de jing shen jia yuan = My spiritual home
Wang, xiao bo, (1952-)
Bei jing : Bei jing gong ye da xue chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
16
BOOK
2013
Zhong sheng xuan hua = Hubbub
Wang, Anyi, 1954- author.
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2013.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
17
BOOK
2013
Zhong sheng xuan hua = Hubbub
Wang, Anyi, 1954- author.
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2013.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
18
BOOK
2013
Zhong sheng xuan hua = Hubbub
Wang, Anyi, 1954- author.
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2013.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
19
BOOK
2016
The border of paradise : a novel
Wang, Esmé Weijun, author.
Los Angeles, CA : The Unnamed Press, [2016]
 
Location Call No. Status
 Nichols Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
20
BOOK
2017
The takedown
Wang, Corrie, author.
Los Angeles ; New York : Freeform Books, 2017.
 
Location Call No. Status
 95th Street Young Adult Fiction  YA WANG    AVAILABLE
 Nichols Young Adult Fiction  YA WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
21
BOOK
2017
Chemistry : a novel
Wang, Weike, author.
New York : Alfred A. Knopf, 2017.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction  F WANG    DUE 07-21-20
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
22
BOOK
2017
Chemistry : a novel
Wang, Weike, author.
New York : Alfred A. Knopf, 2017.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction  F WANG    DUE 07-21-20
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
23
BOOK
2017
Chemistry : a novel
Wang, Weike, author.
New York : Alfred A. Knopf, 2017.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction  F WANG    DUE 07-21-20
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
24
BOOK
2017
Chemistry : a novel
Wang, Weike, author.
New York : Alfred A. Knopf, 2017.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction  F WANG    DUE 07-21-20
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
25
BOOK
2017
The hidden light of Northern fires : a novel
Wang, Daren, 1965- author.
New York : Thomas Dunne Books, 2017.
 
Location Call No. Status
 Nichols Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
26
BOOK
2017
Chemistry : a novel
Wang, Weike, author.
New York : Alfred A. Knopf, 2017.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction  F WANG    DUE 07-21-20
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
27
BOOK
2018
The prince and the dressmaker
Wang, Jen, 1984-
New York : First Second, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    DUE 08-06-20
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
28
BOOK
2018
The prince and the dressmaker
Wang, Jen, 1984-
New York : First Second, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    DUE 08-06-20
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
29
BOOK
2018
Family trust : a novel
Wang, Kathy, author.
New York, NY : William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2018]
2 holds on first copy returned of 8 copies
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
30
BOOK
2018
Family trust : a novel
Wang, Kathy, author.
New York, NY : William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2018]
2 holds on first copy returned of 8 copies
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
31
BOOK
2018
Family trust : a novel
Wang, Kathy, author.
New York, NY : William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2018]
2 holds on first copy returned of 8 copies
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
32
BOOK
2018
Family trust : a novel
Wang, Kathy, author.
New York, NY : William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2018]
2 holds on first copy returned of 8 copies
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
33
BOOK
2018
Family trust : a novel
Wang, Kathy, author.
New York, NY : William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2018]
2 holds on first copy returned of 8 copies
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
34
BOOK
2018
Family trust : a novel
Wang, Kathy, author.
New York, NY : William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2018]
2 holds on first copy returned of 8 copies
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
35
BOOK
2018
Family trust : a novel
Wang, Kathy, author.
New York, NY : William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2018]
2 holds on first copy returned of 8 copies
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
36
BOOK
2018
Family trust : a novel
Wang, Kathy, author.
New York, NY : William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2018]
2 holds on first copy returned of 8 copies
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
 95th Street Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
37
LARGE TYPE
2018
FAMILY TRUST : A NOVEL
Wang, Kathy, author.
New York, NY : HarperLuxe, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2018].
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Large Type Fiction  F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Large Type Fiction  F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Large Type Fiction  F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
38
LARGE TYPE
2018
FAMILY TRUST : A NOVEL
Wang, Kathy, author.
New York, NY : HarperLuxe, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2018].
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Large Type Fiction  F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Large Type Fiction  F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Large Type Fiction  F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
39
LARGE TYPE
2018
FAMILY TRUST : A NOVEL
Wang, Kathy, author.
New York, NY : HarperLuxe, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2018].
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Large Type Fiction  F WANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Large Type Fiction  F WANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Large Type Fiction  F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
40
BOOK
2017
The takedown
Wang, Corrie, author.
Los Angeles ; New York : Freeform Books, 2017.
 
Location Call No. Status
 95th Street Young Adult Fiction  YA WANG    AVAILABLE
 Nichols Young Adult Fiction  YA WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
41
BOOK
2018
The prince and the dressmaker
Wang, Jen, 1984-
New York : First Second, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    DUE 08-06-20
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
42
BOOK
2018
The prince and the dressmaker
Wang, Jen, 1984-
New York : First Second, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    DUE 08-06-20
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
43
BOOK
2018
The prince and the dressmaker
Wang, Jen, 1984-
New York : First Second, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    DUE 08-06-20
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
44
BOOK
2018
The prince and the dressmaker
Wang, Jen, 1984-
New York : First Second, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    DUE 08-06-20
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
45
BOOK
2018
The prince and the dressmaker
Wang, Jen, 1984-
New York : First Second, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    DUE 08-06-20
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
46
BOOK
2018
The prince and the dressmaker
Wang, Jen, 1984-
New York : First Second, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    DUE 08-06-20
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
47
BOOK
2018
The prince and the dressmaker
Wang, Jen, 1984-
New York : First Second, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    DUE 08-06-20
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
48
BOOK
2018
The prince and the dressmaker
Wang, Jen, 1984-
New York : First Second, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    DUE 08-06-20
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
49
BOOK
2019
Home remedies : stories
Wang, Xuan Juliana, 1985- author.
London ; New York : Hogarth, [2019]
 
Location Call No. Status
 Naper Blvd. Adult Fiction  F WANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
50
BOOK
2018
The prince and the dressmaker
Wang, Jen, 1984-
New York : First Second, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    DUE 08-06-20
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
 95th Street Rebecca Caudill Display  YA WANG    AVAILABLE
see more copies/volumes
Click for more information
No one has rated this material
locate in results
More Information
Find another book like this YA WALLER at Novelist
Result Page   1 2 3 next