Library Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 1 p.m. to 9 p.m.
Naper Blvd. 1 p.m. to 5 p.m.

LEADER 00000cam a2200409Ki 4500 
001  893605530 
003  OCoLC 
005  20150402111428.0 
008  141023s2014  cc a     000 0 chi d 
020  9787538470147 
020  753847014X 
040  SINLB|beng|erda|cSINLB|dSINLB|dUtOrBLW 
092  |fCHINESE|a641.595127|bTIA 
245 00 |6880-01|a7 tian xue hui jia chang Yue cai=|bHomemade 
    Cantonese /|cZhu Yisheng zhu bian. 
246 3 Homemade Cantonese 
246 3 |6880-02|aQi tian xue hui jia chang Yue cai 
250  |6880-03|aDi 1 ban. 
264 1 |6880-04|aChangchun Shi :|bJilin ke xue ji shu chu ban she,
    |c2014. 
300  239 pages :|bcolor illustrations ;|c25 cm. 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  unmediated|bn|2rdamedia 
338  volume|bnc|2rdacarrier 
490 1 |6880-05|aYin shi ke xue =|aDiet science 
546  In Chinese. 
650 0 Cooking, Chinese|xCantonese style. 
650 0 Cooking, Chinese. 
650 1 Chinese language materials 
650 7 Chinese language materials|2local 
655 7 Cookbooks.|2lcgft 
655 7 Chinese language materials.|2local. 
655 7 Chinese language materials.|2local 
700 1 |6880-06|aZhu, Yisheng,|eeditor. 
830 0 |6880-07|aYin shi ke xue. 
880 00 |6245-01/$1|a7天学会家常粤菜 /|c朱奕生主编. 
880 3 |6246-02/$1|a七天学会家常粤菜 
880  |6250-03/$1|a第1版. 
880 1 |6490-05/$1|a饮食科学 =|aDiet science 
880 1 |6700-06/$1|a朱奕生,|eeditor. 
880 0 |6830-07/$1|a饮食科学. 
880 1 |6264-04/$1|a长春市 :|b吉林科学技术出版社,|c2014. 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction World Language  CHINESE 641.595127 TIA    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Nonfiction World Language  CHINESE 641.595127 TIA    AVAILABLE
 Nichols Adult Nonfiction World Language  CHINESE 641.595127 TIA    DUE 10-08-21