Library Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 1 p.m. to 9 p.m.
Naper Blvd. 1 p.m. to 5 p.m.

LEADER 00000cjm 2200409Ki 4500 
003  OCoLC 
005  20181203101054.0 
007  sd fu|gnn|m|eu 
008  180822t20182018vtufmnn      n zxx d 
024 1 787991201325 
028 02 SWC2013|bSilverwolf 
035  (OCoLC)1049176093 
037  |bMidwest Tape|nhttp://www.midwesttapes.com 
040  TEFMT|beng|erda|cTEFMT|dTEF|dUtOrBLW 
043  a-cc--- 
049  JFNA 
092  WORLD ASIAN|bCHINESE 
245 00 Chinese New Year concert =|h[sound recording] :|bChun jie 
    Zhongguo min zu yin yue hui. 
246 31 Chun jie Zhongguo min zu yin yue hui 
264 1 Westminster, VT :|bSilverwolf Records,|c[2018] 
300  2 audio discs :|bCD audio, digital ;|c4 3/4 in. 
336  performed music|bprm|2rdacontent 
337  audio|bs|2rdamedia 
338  audio disc|bsd|2rdacarrier 
344  digital|boptical|2rda 
347  audio file|2rda 
347  |bCD audio 
500  Title from container. 
505 0 The Chinese national anthem = Zhonghua Renmin Gongheguo 
    guo ge -- The Austrian national anthem = Aodili Gongheguo 
    guo ge -- New Year overture = Chun jie xu qu -- Moon 
    reflected in the twin ponds = Er quan ying yue -- Chinese 
    gallop = Zhongguo feng ge de Jialuopu wu qu -- Hu Jia = Da
    hu jia -- All birds pay homage to the phoenix = Bai niao 
    chao feng -- Moonlit flowers by the spring river = Chun 
    jiang hua yue ye -- A lost empire in the desert = Mo lou -
    - The defeated King of Chu takes off his armor = Ba wang 
    yu jia -- Flying Francolin = Zhe gu fei -- Dragon boat 
    race = Sai long duo jin -- Ducks play on a winter lake = 
    Han ya xi shui -- Jasmine flowers = Mo li hua -- Pizzicado
    -polka = Bo xian Bo'erka -- Folk dance of the Yao = Yao zu
    wu qu -- Triple falling plum blossoms = San liu -- Beijing
    happiness = beijing xi xun chuan bian zai -- Radtzky march
    = Ladesiji jing xing qu -- Beautiful flowers with the full
    moon = Hua hao yue yuan. 
511 0 China National Traditional Orchestra ; Chen Xieyang, 
    conductor. 
650 0 Orchestral music|vSound recordings. 
650 0 Folk music|zChina|vSound recordings. 
650 0 Songs|vInstrumental settings|vSound recordings. 
700 1 Chen, Xieyang,|econductor. 
710 2 Zhong yang min zu yue tuan (Beijing, China),
    |einstrumentalist. 
Location Call No. Status
 Nichols Adult Compact Discs  WORLD ASIAN CHINESE    AVAILABLE