Library Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 1 p.m. to 9 p.m.
Naper Blvd. 1 p.m. to 5 p.m.
     
Limit search to available items
Nearby Authors are:
Result Page   prev next  
add marked to bag Add All On Page to My List
Mark   Media Year
Yuan, Haiwang. : Celebrate Chinese New Year / Carolyn Otto.     
      Celebrate Chinese New Year J 394.261 OTT ; 95th Street Juvenile Nonfiction:AVAILABLE, Naper Blvd. Juvenile Nonfiction:AVAILABLE   BOOK 2009
Yuan, He, / film director. : Apuda. [Kanopy electronic resource]     
      Apuda. [Kanopy electronic resource]   EVIDEO 2019
 

Yuan, Heping, 1945- -- See Yuen, Wo-ping, 1945-


   
Yuan, Hong, 1982- / actor. : Song wo shang qing yun = : Send me to the clouds [Hoopla electronic resource].     
      Song wo shang qing yun = : Send me to the clouds [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2019
Yuan, Hua, 1950-    
      Kung fu hustle [(Blu-ray) videorecording] CHINESE KUNG F ; 95th Street Adult Blu-ray Foreign Films:AVAILABLE   BLU-RAY 2004
      Master Z : the Ip legacy [(DVD) videorecording] : = CHINESE MASTER ; 95th Street Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE, Naper Blvd. Adult DVD Foreign Films:SPOTLIGHT, Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2019
Yuan, Hui, / Tu. : Kua fu zhui ri / Zhao zhen wan zhu bian ; Fu xie wen ; Yuan hui tu [Zhuan zhu.]     
      Kua fu zhui ri / [Zhuan zhu.] CHINESE J KUA ; 95th Street Juvenile Fiction World Language:AVAILABLE, Nichols Juvenile Fiction World Language:AVAILABLE   BOOK 2015
Yuan, Jinlin. / Producer. Author of screenplay. : Monster hunt [Hoopla electronic resource].     
      Monster hunt [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2015
Yuan, John. : Death valley: the revenge of Bloody Bill [Hoopla electronic resource].     
      Death valley: the revenge of Bloody Bill [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2004
 

Yuan, Kui -- See Yuen, Cory


   
 

Yuan, Maggie -- See Yuan, Wenxin


   
 

Yuan, Margaret Speaker- -- See Speaker-Yuan, Margaret


   
Yuan, Matthew. : Death valley: the revenge of Bloody Bill [Hoopla electronic resource].     
      Death valley: the revenge of Bloody Bill [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2004
Yuan, Peipei Alena. : A holiday boyfriend [Hoopla electronic resource].     
      A holiday boyfriend [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2019
 

Yüan, Pin -- See Yuan, Bin


   
Yuan, Qiongdan, / actress. : Jie fang cai ye = [(DVD) videorecording] : My life as loan shark / jian zhi, Liang Caiyuan ; bian shen, Lin Shaozhi.     
      Jie fang cai ye = [(DVD) videorecording] : My life as loan shark CHINESE MY LIF ; Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2019
Yuan, Qiu. : Kung fu hustle [(DVD) videorecording] / producers, Stephen Chow, Po Chu Chui, Jeffrey Lau ; writers, Stephen Chow [and others] ; directed by Stephen Chow.     
      Kung fu hustle [(DVD) videorecording] CHINESE KUN ; Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2005
Yuan, Quan, 1977-    
      Call of heroes= [(Blu-ray) videorecording] : Wei cheng CHINESE CALL O ; Naper Blvd. Adult Blu-ray Foreign Films:AVAILABLE, Nichols Adult Blu-ray Foreign Films:AVAILABLE   BLU-RAY 2016
      The wasted times = [(DVD) videorecording] : Luo man di ke xiao wang shi CHINESE WASTED ; 95th Street Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2018
 

Yuan, Qui -- See Yuan, Qiu


   
Yuan, Roger, 1961-    
      The paper tigers [(DVD) videorecording] F PAPER ; 95th Street Adult DVD Fiction-NEW:DUE 08-01-21, Naper Blvd. Adult DVD Fiction-NEW:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Fiction-NEW:DUE 08-04-21   DVD 2021
      The paper tigers [(Blu-ray) videorecording] F PAPER ; 95th Street Adult Blu-ray Fiction-NEW:ON HOLDSHELF, Naper Blvd. Adult Blu-ray Fiction-NEW:ON HOLDSHELF, Nichols Adult Blu-ray Fiction-NEW:DUE 08-06-21   BLU-RAY 2021
Yuan, Ron, 1973-    
      The paper tigers [(DVD) videorecording] F PAPER ; 95th Street Adult DVD Fiction-NEW:DUE 08-01-21, Naper Blvd. Adult DVD Fiction-NEW:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Fiction-NEW:DUE 08-04-21   DVD 2021
      The paper tigers [(Blu-ray) videorecording] F PAPER ; 95th Street Adult Blu-ray Fiction-NEW:ON HOLDSHELF, Naper Blvd. Adult Blu-ray Fiction-NEW:ON HOLDSHELF, Nichols Adult Blu-ray Fiction-NEW:DUE 08-06-21   BLU-RAY 2021
Yuan, Ruifang, / illustrator. : Baldwin can't sleep / text by Lü Lina ; illustration by Sun Yiwei and Yuan Ruifang. [Axis 360 electronic resource]     
      Baldwin can't sleep / [Axis 360 electronic resource] [Fic]   EBOOK 2007
Yuan, San.    
      Duan wu jie de gu shi / [Zhuan zhu.] CHINESE J 394.26 YUA ; 95th Street Juvenile Nonfiction World Language:AVAILABLE, Naper Blvd. Juvenile Nonfiction World Language:AVAILABLE, Nichols Juvenile Nonfiction World Language:AVAILABLE   BOOK 2015
      Qing ming jie de gu shi / [Zhuan zhu.] CHINESE J 394.26 SAN ; 95th Street Juvenile Nonfiction World Language:AVAILABLE, Naper Blvd. Juvenile Nonfiction World Language:AVAILABLE, Nichols Juvenile Nonfiction World Language:AVAILABLE   BOOK 2015
Yuan, Sha, / instrumentalist. : Sketches of China [sound recording] / Xuefei Yang.     
      Sketches of China [sound recording] CLASSICAL YANG XUE SKETCHES ; 95th Street Adult Compact Discs-NEW:AVAILABLE   COMPACT DISC 2020
Yuan, Shibing. : Sun Tzu's art of war : the modern Chinese interpretation / General Tao Hanzhang ; translated by Yuan Shibing.     
      Sun Tzu's art of war : the modern Chinese interpretation 355.02 TAO   BOOK 2004
 

Yüan, Shih-ping -- See Yuan, Shibing


   
 

Yüan-tʻeng, Chou-tso, 1923-1996 -- See Endō, Shūsaku, 1923-1996


   
Yuan, Tengfei, 1972- / author. : Shi jie li shi hen you qu. Yuan Tengfei jiang Meiguo shi / Yuan Tengfei zhu.     
      Shi jie li shi hen you qu. Yuan Tengfei jiang Meiguo shi CHINESE 973 YUA ; 95th Street Adult Nonfiction World Language:ON HOLDSHELF, Naper Blvd. Adult Nonfiction World Language:DUE 08-11-21, Nichols Adult Nonfiction World Language:DUE 08-01-21   BOOK 2015
Yuan, Weihao, / actor. : Another era [(DVD) videorecording] = Zai chuang shi j / dao yan Guan Shuming ; zong bian ju Cai Tingting, Xian Shaoling.     
      Another era [(DVD) videorecording] = Zai chuang shi j CHINESE ANOTHE ; Naper Blvd. Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2018
Yuan, Weihao, 1981- / actor. : The defected =Tie tan [(DVD) videorecording] / director, Su Wancong.     
      The defected =Tie tan [(DVD) videorecording] CHINESE DEFECT ; Naper Blvd. Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2019
Yuan, Wenkang, / actor. : Wrath of Silence. [Kanopy electronic resource]     
      Wrath of Silence. [Kanopy electronic resource]   EVIDEO 2020
Yuan, Wenxin, / producer, screenwriter. : An American in China [(DVD) videorecording] / East West Media presents a Wenxin Yuan production ; produced by Wenxin Yuan ; written by Ron Berret and Wenxin Yuan ; directed byb Ron Berrett.     
      An American in China [(DVD) videorecording] F AME ; Naper Blvd. Adult DVD Fiction:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Fiction:AVAILABLE   DVD 2009
 

Yuan, Wo Ping, 1945- -- See Yuen, Wo-ping, 1945-


   
 

Yüan-wu, 1063-1135 -- See Yuanwu, 1063-1135


   
 

Yüan-wu-chʻan-shih, 1063-1135 -- See Yuanwu, 1063-1135


   
 

Yüan-wu-kʻo-chʻin, 1063-1135 -- See Yuanwu, 1063-1135


   
Yuan, Xiaochao, 1988- / actor. : Tai ji. 1, Cong ling kai shi. English & Chinese.     
      Tai ji. 1, Cong ling kai shi [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2012
Yuan, Xiaoman. / Cinematographer. : Li Xiaolong chuan qi (Motion picture)     
      Li Xiaolong chuan qi [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2010
Yuan, Xiaozhen. : Ai, bu ting dun : xi huo man dun 72 dao zi yang shen xin de ying ji tang pin = Love. keep stew - small fire to simmer 72 to nourish body and mind soup season/ Misi bian zhu ; Yuan Xiaozhen hui.     
      Ai, bu ting dun : xi huo man dun 72 dao zi yang shen xin de ying ji tang pin = Love. keep stew - sma CHINESE 641.563 MIS ; 95th Street Adult Nonfiction World Language:AVAILABLE, Naper Blvd. Adult Nonfiction World Language:AVAILABLE, Nichols Adult Nonfiction World Language:AVAILABLE   BOOK 2014
Yuan, Yongyi. : 72 jia zu ke [(DVD) videorecording] = 72 tenants of prosperity / Shao shi xiong di (Xianggang) you xian gong si, Dian shi guang bo you xian gong si chu pin ; Yin du ji gou you xian gong si lian he chu pin ; Dian ying ren zhi zuo you xian gong si she zhi ; dao yan, Zhong Shujia, Ye Nianchen ; jian zhi dao yan, Zeng Zhiwei.     
      72 jia zu ke [(DVD) videorecording] = 72 tenants of prosperity CHINESE SEV ; 95th Street Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE, Naper Blvd. Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2010
 

Yüan, Yung-i -- See Yuan, Yongyi


   
 

Yuan, Zhenxia -- See Also Ni, Kuang


   
Yuanchao, Wang. / Author of screenplay. : 3 Little Pigs and the magic lamp [Hoopla electronic resource].     
      3 Little Pigs and the magic lamp [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2015
 

YūʼAṅʻnʻ -- See United Nations


   
Yuanwu, 1063-1135. -- 8 entries    
 

Yuanwuchanshi, 1063-1135 -- See Yuanwu, 1063-1135


   
 

Yuanwukeqin, 1063-1135 -- See Yuanwu, 1063-1135


   
Yuanzheng, Feng. : Purple Butterfly [(DVD) videorecording] / Shanghai Film Studio, Lou Yi Limited, Wild Bunch present a Shanghai Film Studio, Dream Factory production, a Lou Ye film ; produced by Wang Wei, Zhu Yongde ; written and directed by Lou Ye.     
      Purple Butterfly [(DVD) videorecording] CHINESE PUR ; Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2005
 

Yuasa, Johji -- See Yuasa, Jōji


   
Yuasa, Jōji, / composer (expression) : Funeral parade of roses ; [(Blu-ray) videorecording] : &, Avant-garde short films / screenwriter/director, Toshio Matsumoto.     
      Funeral parade of roses ; [(Blu-ray) videorecording] : &, Avant-garde short films JAPANESE FUNERA ; Nichols Adult Blu-ray Foreign Films:AVAILABLE   BLU-RAY 2017
Yuasa, Masaaki,    
      Genius Party. [Kanopy electronic resource]   EVIDEO 2020
      Welcome to the space show [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2010
add marked to bag Add All On Page to My List
More Information
Find another book like this Yuan, Hua, 1950- at Novelist
Result Page   prev next