Library Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 1 p.m. to 9 p.m.
Naper Blvd. 1 p.m. to 5 p.m.

LEADER 00000cam a2200457Ii 4500 
001  sky281564051 
003  SKY 
005  20170301101013.0 
008  150519s2015  cc      000 0 chi d 
020  9787513906555|qpaperback|c$20.00 
020  7513906556 
040  BCBTC|beng|erda|cBCBTC|dZQP|dBKL|dOCLCF|dLTSCA|dUtOrBLW 
066  |c$1 
082 04 973|223 
092  |fCHINESE 973|aYUA 
100 1 |6880-01|aYuan, Tengfei,|d1972-|eauthor. 
245 10 |6880-02|aShi jie li shi hen you qu.|pYuan Tengfei jiang 
    Meiguo shi /|cYuan Tengfei zhu. 
246 30 |6880-03|aYuan Tengfei jiang Meiguo shi 
250  |6880-04|aDi 1 ban. 
264 1 |6880-05|aBeijing Shi :|bMin zhu yu jian she chu ban she,
    |c2015. 
300  2, 6, 309 pages :|billustrations ;|c25 cm 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  unmediated|bn|2rdamedia 
338  volume|bnc|2rdacarrier 
490 1 |6880-06|aBo ji tian juan 
546  In Chinese 
650 1 Chinese language materials 
650 7 Chinese language materials.|2local 
651 0 United States|xHistory. 
651 7 United States. 
655 7 History.|2fast 
655 7 Chinese language materials.|2local 
655 7 Chinese language materials.|2local 
830 0 |6880-07|aBo ji tian juan (Min zhu yu jian she chu ban 
    she) 
880 1 |6100-01/$1|a袁腾飞,|d1972-|eauthor. 
880  |6250-04/$1|a第1版. 
880 1 |6490-06/$1|a博集天卷 
880 0 |6830-07/$1|a博集天卷 (民主与建设出版社) 
880 1 |6264-05/$1|a北京市 :|b民主与建设出版社,|c2015. 
880 10 |6245-02/$1|a世界历史很有趣.|p袁腾飞讲美国史 /|c袁腾飞著. 
880 30 |6246-03/$1|a袁腾飞讲美国史 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction World Language  CHINESE 973 YUA    DUE 10-03-21
 Naper Blvd. Adult Nonfiction World Language  CHINESE 973 YUA    DUE 10-13-21
 Nichols Adult Nonfiction World Language  CHINESE 973 YUA    DUE 10-05-21