Library Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 1 p.m. to 9 p.m.
Naper Blvd. 1 p.m. to 5 p.m.
     
Limit search to available items
Nearby Authors are:
Result Page   prev next  
add marked to bag Add All On Page to My List
Mark   Year Entries
 

Lü, Li-pʻing -- See Lü, Liping


  1
Lü, Liangwei,   3
Lü, Lina, / author. : Baldwin can't sleep / text by Lü Lina ; illustration by Sun Yiwei and Yuan Ruifang. [Axis 360 electronic resource]  2007 1
Lu, Linda C.   2
Lü, Liping,   4
Lu, Lisa.   6
Lu, Lulu. : Sir, wo ke yi xi huan ni ma / Lu Lulu zhu.  2018 1
Lu, Madison,   29
Lu, Man San, 1980-   3
Lu, Marie.   17
Lu, Marie, 1984-   119
Lu, Michael, / contributor. : Unnatural causes. When the bough breaks. [Kanopy electronic resource]  2014 1
Lu, Nei, 1973- / author. : Hua jie wang shi / Lu Nei zhu.  2018 1
Lu, Ning, / translator. : Wu bi mei miao de tong ku / [Mei] Yuehan Gelin zhu ; Lu Ning yi.  2013 1
Lu, Oamul, / illustrator. : Snowy farm / Calvin Shaw ; illustrated by Oamul Lu.  2019 1
 

Lü, Pʻei-yüan -- See Lui, Pui-Yuen


  1
 

Lu, Pei-yuen -- See Lui, Pui-Yuen


  1
 

Lü, Peiyuan -- See Lui, Pui-Yuen


  1
Lu, Pengcheng. : Bie yi ai de ming yi shang hai hai zi / Lu Pengcheng zhu.  2018 1
 

Lu, Pʻing, 1953- -- See Ping, Lu


  1
Lu, Qiang, / photographer. : Zi wei you jiu : zuo chu sheng huo hao wei dao= Taste a long : make life taste good / zhu bian, Ren Yunli ; she ying, Ma Yan, Yu Bin, Qin Jing, Lu Qiang.  2014 1
Lu, Qiaoyin, / actor. : Bao ying (Motion picture). English & Chinese.  2011 1
Lu Richardson, Haley,   2
Lu, S. Qiouyi : In the Watchful City  2021 1
 

Lū, Śuna, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
 

Lū, Sin, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
 

Lu, Si -- See Also Feibai


  1
 

Lou, Sin, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
Lu, Sisi, / actor. : Springtime in a small town [(DVD) videorecording] = Xiao cheng zhi chun / Zhongguo dian ying ji tuan gong si Beijing dian ying zhi pian chang, Beijing rong xin da ying shi yi shu zhong xin ; chu pin ren Yang Buting, Li Shaohong ; dao yan Tian Zhuangzhuang = China Film Group Corporation, the Beijing Film Studio, Beijing Rosat Film-TV Production ; executive producers present, Yang Buting, Li Shaohong ; director, Tian Zhuangzhuang.  2004 1
 

魯迅, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
 

Loo-sin, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
 

Lu-so, 1712-1778 -- See Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778


  1
Lu, Songye, / director of photography. : Jinpa [(DVD) videorecording] = Zhuang si le yi zhi yang / a film by Pema Tseden.  2019 1
 

Lu, Ssu -- See Feibai


  1
Lu, Stephen, / performer. : The age of Adaline [sound recording] : original motion picture soundtrack.  2015 1
 

Lu Siun, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
 

Ro, Jin, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
Lu, Sunny.   6
Lu, Thom.   2
 

Lu-toe, Ma-ti, 1483-1546 -- See Luther, Martin, 1483-1546


  1
Lu, Wei,   2
Lu, Wei, 1950- / writer. : Tuya de hun shi: Tuya's marriage [Hoopla electronic resource].  2008 1
Lu, Wen-jen, / film producer. : Daughter of the Nile= [(Blu-ray) videorecording] : Ni luo he nu er / presenters, Tsai Mo-Ho & Wang Ying-Chieh ; producer, Lu Wen-Jen ; producers, Lee Hsien-Chang, Chang Hwa-Kun ; director Hou Hsiao-Hsien ; screenplay, Chu Tien-Wen.  2018 1
 

Lu, Xiwei, 1984- -- See Lu, Marie, 1984-


  1
Lu, Xun.   2
Lu, Xun, 1881-1936. -- 6 entries   6
Lu, Yajuan,   2
Lu, Yakun, / editor. : Duan shi : yin shi ye yao "duan she li" / Lu Yakun zhu bian.  2014 1
 

Lu, Yan, 1927- -- See Lu, Lisa


  1
Lu, Yang, / translator. : Lao ren yu hai = The old man and the sea / Haimingwei zhu ; Lu Yang yi.  2017 1
add marked to bag Add All On Page to My List
More Information
Find another book like this Lü, Liping. at Novelist
Result Page   prev next