Library Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 1 p.m. to 9 p.m.
Naper Blvd. 1 p.m. to 5 p.m.
     
Limit search to available items
Nearby Authors are:
Result Page   prev next  
add marked to bag Add All On Page to My List
Mark   Year Entries
Jin, 1990-   2
 

Jin, Anping, 1950- -- See Chin, Ann-ping, 1950-


  1
 

Jin, Bingzhu -- See Kim, Pyŏng-su


  1
Jin, Bo.   7
Jin, Bo, 1935- : Hu die, wan dou hua : Zhongguo jing dian tong shi / shi ge zhu bian Jin Bo ; hui hua zhu bian Cai Gao.  2010 1
Jin, Bo (Children's fiction writer), / author. : Two wool gloves / by Bo Jin ; illustrated by Li Li.  2019 1
Jin, Brenda. : Designing web APIs : building APIs that developers love / Brenda Jin, Saurabh Sahni, and Amir Shevat.  2018 1
Jin, Chang-gyu, / television director. : Chip in [(DVD) videorecording] = Shibshiilban/ directed by Jin Chang-gyu.  2020 1
Jin, Chen,   2
 

Jin, Chengwu -- See Kaneshiro, Takeshi


  1
Jin, Cindy,   2
Jin, Di, 1921-2008, / film editor. : Jinpa [(DVD) videorecording] = Zhuang si le yi zhi yang / a film by Pema Tseden.  2019 1
 

Jin, Elaine -- See Jin, Yanling


  1
Jin en bin. : Tiao zao ye neng sheng guo da xiang / Jin en bin, li da xian, chen ye.  2005 1
Jin, Ge, / author. : Chunzi de Nanjing / [Chaoxian zu] Jin Ge zhu ; [Han zu] Jin Yu yi.  2019 1
 

Jin, Ge, 1989- -- See Jin, Meng, 1989-


  1
Jin-geun, Kim, / actor. : Root of evil (Acacia). [Kanopy electronic resource]  2014 1
Jin gong zhu dian ying zhi zuo you xian gong si.   2
 

Jin, Goo, 1980- -- See Chin, Ku, 1980-


  1
Jin, Ha.   2
Jin, Ha, 1956-   13
Jin hai an ying ye ji di you xian gong si, / production company. : The knight of shadows - between Yin and Yang [(DVD) videorecording] : = Shen tan Pu Songling zhi lan re xian zong / director, Yan Jia.  2019 1
Jin hai an ying ye you xian gong si, / production company. : The monkey king 2= [(DVD) videorecording] : Sun Wukong san da bai gu jing / written by Ping Ran and Ning Wen, directed by Soi Cheang.  2016 1
Jin-Hee, Park. : Underground rendezvous [Hoopla electronic resource].  2007 1
Jin, Hezai, / author : Wùkōng chuánqí / Jin Hezai.  2016 1
Jin, Jennifer,   3
Jin, Jeon, / film director. : Becoming Who I Was. [Kanopy electronic resource]  2019 1
Jin, Ji-hee.   2
 

Jin, Jiefu, 1948- -- See Kinkley, Jeffrey C., 1948-


  1
Jin ka duo mei ti ke ji, / publisher. : The romance of tiger and rose = Chuan wen zhong de Chen Qianqian [(DVD) videorecording] / Directed by Cha Chuanyi.  2020 1
Jin ka duo mei ti ke ji gu fen you xian gong si, / publisher. : Train = [(DVD) videorecording] : T'ŭrein / director, Ryu Seung-jin.  2020 1
Jin, Long, / author. : Kinematic Control of Redundant Robot Arms Using Neural Networks [O'Reilly electronic resource] / Li, Shuai.  2019 1
 

Jin, Ma, 1930-1954 -- See Yang, Huan, 1930-1954


  1
Jin, Meng, / author. : Little gods : a novel / Meng Jin.  2020 1
Jin, Meng, 1989-   6
Jin-mo, Joo, / actor. : 200 Pounds Beauty. [Kanopy electronic resource]  2021 1
Jin-Mo, Ju. : Gabi: russian coffee [Hoopla electronic resource].  2012 1
Jin, Mo-young, / screenwriter, director. : My love, don't cross that river [Hoopla electronic resource].  2014 1
Jin, Peida, / composer (expression) : Legend of Kung Fu Rabbit [(DVD) videorecording] / Tianjin North Film Group, Beijing Century Colourful Butterfly Animation Design, Beijing Film Academy ; written by Zou Jingzhi, director, Sun Lijun.  2013 1
 

Jin, Runzhi -- See Kim, Yun-sik


  1
 

Jin, Sato -- See Sato, Jin


  1
 

Jin, Se-yeon, 1994- -- See Chin, Se-yŏn, 1994-


  1
 

Jin, Shanghao -- See Kim, Sang-ho


  1
Jin, Shangtai, / author. : Model Free Adaptive Control [O'Reilly electronic resource] / Hou, Zhongsheng.  2013 1
Jin, Shanmin. : 175 Zhong ai yi xiao tian bing DIY : Tian mi li wu song gei zui zhong yao de ren = 175 kinds of love cookies DIY : sweet gifts for the most important person.  2013 1
Jin, Shijie, 1951-   2
Jin, Shuyuan. : Raise the red lantern = Da hong deng long gao gao gua [(DVD) videorecording] / Century Communications Limited ; Era International (HK) Ltd. presents in association with China Film Co-Production Corporation ; producer, Chiu Fusheng ; screenplay by Ni Zhen ; directed by Zhang Yimou.  2007 1
Jin, Song, 1973 October- / actor. : Da bing xiao jiang [Hoopla electronic resource].  2010 1
Jin, Susie Lee, / author, illustrator. : Mine! / Susie Lee Jin.  2016 1
 

Jin Tha MC, 1982- -- See Jin, 1982-


  1
add marked to bag Add All On Page to My List
More Information
Find another book like this Jin, Bo, 1935- at Novelist
Result Page   prev next