Library Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 1 p.m. to 9 p.m.
Naper Blvd. 1 p.m. to 5 p.m.
     
Limit search to available items
Did you mean FYI jingo? more »
129 results found. Sorted by relevance | date | title .
Result Page   1 2 3 next  
Add All On Page to My List
Keywords (1-50 of 129)
Most relevant 

most relevant titles

 entries 1-1
1
BOOK
2016
Yi jing = Book of change
Zhang, Ailing.
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2016.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F ZHANG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction World Language  CHINESE F ZHANG    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F ZHANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
Very relevant 

very relevant titles

 entries 2-5
2
EBOOK
2020
Positive magic : occult self-help
Weinstein, Marion.
[United States] : Red Wheel Weiser, 2020.
Click for more information
No one has rated this material
3
BOOK
2018
Each journey begins with a single step : The Taoist book of life
Deng, Ming-Dao, author, editor.
Charlottesville, VA : Hampton Roads Publishing Company, Inc., [2018]
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction  299.514 DEN    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
4
BOOK
2017
Bei jing, bei jing

Hangzhou : Zhe jiang wen yi chu ban she, 2017.
 
Location Call No. Status
 Nichols Adult Fiction World Language    NOT YET AVAIL
Click for more information
No one has rated this material
5
BOOK
2017
Ma ma ru he bang zhu qing chun qi nan hai : Pei yang jie chu nan ren ma ma ying cong na xie fang mia
Rick Johnson.
Beijing : Bei jing lian he chu ban gong si, 2017.
 
Location Call No. Status
 Nichols Adult Fiction World Language    NOT YET AVAIL
Click for more information
No one has rated this material
Relevant 

relevant titles

 entries 6-36
6
BOOK
2019
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F ZHUHUI    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
7
BOOK
2019
Xian yi ren nan you = Who is the suspect
Wen xue nü.
Nanjing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she, 2019.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F WEN XUE    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
8
BOOK
2018
Tian hei le shui de shou : yi bu pai chu suo min jing de zhui xiong ji
Ma, Jinping, author.
Changchun : Shi dai wen yi chu ban she, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F MA    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
9
DVD
2018
Colour of the game= Hei bai mi gong

Singapore : Poh Kim Video Pte Ltd, [2018]
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult DVD Foreign Films  CHINESE COLOUR    DUE 12-06-20
Click for more information
No one has rated this material
10
BOOK
2017
Jin gang jing = The Diamond Sutra ; ban rou xin jing = The Heart Sutra

Taipei City, Taiwan : Neo-carefree Garden Buddhist Canon Translation Institute, [2017]
 
Location Call No. Status
 Naper Blvd. Adult Nonfiction World Language  CHINESE 294.3823 DIA    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
11
BOOK
2017
Du mu sheng jing = The poisonwood bible
Kingsolver, Barbara, author.
Haikou Shi : Nan hai chu ban gong si, 2017.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F KINGSOLV    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction World Language  CHINESE F KINGSOLV    DUE 12-21-20
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F KINGSOLV    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
12
BOOK
2017
Yi yuan qing cai cheng le jing
Xiong, Kim, 1975-
Tianjin : Tian jin ren min chu ban she, 2017.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E XIONG    AVAILABLE
 Naper Blvd. Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E XIONG    AVAILABLE
 Nichols Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E XIONG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
13
BOOK
2017
Wo zhe yi bei zi : Lao She zuo pin jing xuan ji
Lao, She, 1899-1966, author.
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2017.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F LAO    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Fiction World Language  CHINESE F LAO    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F LAO    DUE 12-04-20
Click for more information
No one has rated this material
14
BOOK
2016
Jing jin : ru he cheng wei yi ge hen li hai de ren
Caitong, author.
Nanjing : Jiang su feng huang chu ban she, 2016.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction World Language  CHINESE 153.42 CAI    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Nonfiction World Language  CHINESE 153.42 CAI    DUE 12-13-20
 Nichols Adult Nonfiction World Language  CHINESE 153.42 CAI    DUE 12-12-20
Click for more information
No one has rated this material
15
BOOK
2016
Zi you, ling jia yi qie : Meiguo ren wen jing guan de su zao zhe= Freedom, above all else
Lin, Bowen, 1945- author.
Taibei Shi : Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 2016.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction World Language  CHINESE 070.92 LIN    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
16
BOOK
2016
An jing de li liang = The art of stillness
Lyer, Pico, author.
Beijing Shi : Zhong xin chu ban she, 2016.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction World Language  CHINESE 158 LYE    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Nonfiction World Language  CHINESE 158 LYE    AVAILABLE
 Nichols Adult Nonfiction World Language  CHINESE 158 LYE    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
17
BOOK
2015
Ji jing de chun tian
Carson, Rachel, 1907-1964, author.
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2015.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction World Language  CHINESE 632.9 CAR    AVAILABLE
 Nichols Adult Nonfiction World Language  CHINESE 632.9 CAR    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
18
BOOK
2015
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction World Language  CHINESE 796.42 STE    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Nonfiction World Language  CHINESE 796.42 STE    AVAILABLE
 Nichols Adult Nonfiction World Language  CHINESE 796.42 STE    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
19
BOOK
2015
Ke ai de shu xiao di,
Zhongjiang,Jianan.
Haikou : Nan hai chu ban gong si, 2009.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
20
BOOK
2015
Ke ai de shu xiao di,
Zhongjiang,Jianan.
Haikou : Nan hai chu ban gong si, 2009.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
21
BOOK
2015
Ke ai de shu xiao di,
Zhongjiang,Jianan.
Haikou : Nan hai chu ban gong si, 2009.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
22
BOOK
2015
Ke ai de shu xiao di,
Zhongjiang,Jianan.
Haikou : Nan hai chu ban gong si, 2009.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
23
BOOK
2015
Ke ai de shu xiao di,
Zhongjiang,Jianan.
Haikou : Nan hai chu ban gong si, 2009.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
24
BOOK
2015
Ke ai de shu xiao di,
Zhongjiang,Jianan.
Haikou : Nan hai chu ban gong si, 2009.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
25
BOOK
2015
Ke ai de shu xiao di,
Zhongjiang,Jianan.
Haikou : Nan hai chu ban gong si, 2009.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
26
BOOK
2015
Ke ai de shu xiao di,
Zhongjiang,Jianan.
Haikou : Nan hai chu ban gong si, 2009.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
27
BOOK
2015
Ke ai de shu xiao di,
Zhongjiang,Jianan.
Haikou : Nan hai chu ban gong si, 2009.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
28
BOOK
2015
Ke ai de shu xiao di,
Zhongjiang,Jianan.
Haikou : Nan hai chu ban gong si, 2009.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
29
BOOK
2015
Ke ai de shu xiao di,
Zhongjiang,Jianan.
Haikou : Nan hai chu ban gong si, 2009.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E ZHO    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
30
BOOK
2013
Sheng jing de li shi : <>cheng shu guo cheng ji li shi ying xiang= History of the Bible
Mile (Miller, Stephen M.)
Bei jing shi : Zhong yang bian yi chu ban she, 2013[min 102]
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction World Language  CHINESE 220.1 MIL    AVAILABLE
 Nichols Adult Nonfiction World Language  CHINESE 220.1 MIL    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
31
BOOK
2013
Madelin : shuang yu jing xuan ji
Bemelmans, Ludwig, 1898-1962.
Shijiazhuang : Hebei jiao yu chu ban she, 2013.
 
Location Call No. Status
 Naper Blvd. Juvenile Fiction World Language  CHINESE E BEMELMAN    DUE 12-16-20
 Nichols Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E BEM    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
32
BOOK
2012
Xie xie ni lai dang wo de bao bei = u ma re te ki te ku re te a ri ga to u
Xi, Yuanyang.
Taibei : Ri yue wen hua chu ban gu fen you xian gong si[Fa xing], 2013.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E XI    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
33
BOOK
2012
Sheng jing gu shi = the story of the Bible

Beijing : Zhong guo shu ji chu ban she, 2012.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction World Language  CHINESE 220 SHE    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Nonfiction World Language  CHINESE 220 SHE    AVAILABLE
 Nichols Adult Nonfiction World Language  CHINESE 220 SHE    DUE 12-06-20
Click for more information
No one has rated this material
34
BOOK
2011
Qing zhao gu wo ma ma
Shen, Jingshu0, 1963-

 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F SHEN    AVAILABLE
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F SHEN    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
35
BOOK
2010
Jing dian mian bao zhi zuo da quan = Classic Daquan bread making
Sakamoto, Rika.
Shenyang : Liaoning ke xue ji shu chu ban she, 2010.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction World Language  CHINESE 641.815 SAK    DUE 11-30-20
 Nichols Adult Nonfiction World Language  CHINESE 641.815 SAK    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
36
BOOK
2008
Shi jing.guo feng : ying wen bai hua xin yi : a new trilingual translation of the world's oldest col

Tai bei shi : Shu lin chu ban : Hong ma yi tu shu zong jing xiao, 2008.05.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Nonfiction World Language  CHINESE 895.11 SHI    AVAILABLE
 Nichols Adult Nonfiction World Language  CHINESE 895.11 SHI    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
Other relevant 

other relevant titles

 entries 37-129
37
BLU-RAY
2020
The climbers = Pan deng zhe

Plano, TX : Well Go USA Entertainment, [2020]
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Blu-ray Foreign Films  CHINESE CLIMBE    AVAILABLE
 Nichols Adult Blu-ray Foreign Films  CHINESE CLIMBE    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
38
BLU-RAY
2020
Fist of fury Jing wu men

New York, NY : Criterion Collection, [2020]
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Blu-ray Foreign Films-NEW  CHINESE FIST O    AVAILABLE
 Naper Blvd. Adult Blu-ray Foreign Films-NEW  CHINESE FIST O    AVAILABLE
 Nichols Adult Blu-ray Foreign Films-NEW  CHINESE FIST O    DUE 12-04-20
Click for more information
No one has rated this material
39
EMUSIC
2019
Wo men de 60 nian shang ye dian tai
Tam, Roman.
[United States] : Universal Music Ltd., 2019.
Click for more information
No one has rated this material
41
BOOK
2019
Xia mo shan gu
Qing,Shan.
Nanjing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she, 2019.
 
Location Call No. Status
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F QING    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
42
BOOK
2019
Jiu ge meng = 9 dreams
Yang, Jialing.
Nanjing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she, 2019.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F YANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
43
BOOK
2019
Jing heng jie
Di'an, 1983-
Beijing : Bei jing shi yue wen yi chu ban she, 2019.
 
Location Call No. Status
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F DIAN    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
44
BOOK
2019
Nai nai, mei guan xi de
Kusunoki, Akiko, author.
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she, 2019.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E KUS    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
45
BOOK
2019
Ai ya! zao gao = Accident!
Tsurumi, Andrea, author.
Beijing : Beijing shao nian er tong chu ban she, 2019.
 
Location Call No. Status
 95th Street Juvenile Easy Fiction World Language  CHINESE E TSU    DUE 12-19-20
Click for more information
No one has rated this material
46
BOOK
2019
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F YANG    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
47
EMUSIC
2018
L.o.v.e.
Chan, Eason.
[United States] : Cinepoly Records Co. Ltd., 2018.
Click for more information
No one has rated this material
48
BOOK
2018
Shan ben
Jia, Pingwa, author.
Beijing Shi : Ren min wen chu ban she, 2018.
 
Location Call No. Status
 Naper Blvd. Adult Fiction World Language  CHINESE F JIA    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
49
BOOK
2018
Bing shuang du shi = The frozen city
Jingchuan.
Taibeishi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2018.
 
Location Call No. Status
 Nichols Adult Fiction World Language  CHINESE F JINGCHUA    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
50
BOOK
2018
Shang xin ka fei guan zhi ge
McCullers, Carson, 1917-1967.
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2018.
 
Location Call No. Status
 95th Street Adult Fiction World Language  CHINESE F MCCULLER    AVAILABLE
Click for more information
No one has rated this material
locate in results
More Information
Find another book like this Yi jing. at Novelist
Result Page   1 2 3 next